GlotPress

Translation of Back office: vi

Filter ↓ Sort ↓ All (4,275) Translated (0) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (4,279) Warnings (0)
1 2 3 285
Prio Original string Translation
Collage layout updated. Bố cục cắt dán được cập nhật. Details

Collage layout updated.

Bố cục cắt dán được cập nhật.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-02-06 08:38:26
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Collage layout saved. Bố cục cắt dán đã lưu. Details

Collage layout saved.

Bố cục cắt dán đã lưu.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-02-06 08:38:26
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Please upload a valid image (jpg or png) Vui lòng tải lên một hình ảnh hợp lệ (jpg hoặc png) Details

Please upload a valid image (jpg or png)

Vui lòng tải lên một hình ảnh hợp lệ (jpg hoặc png)
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-02-06 08:38:25
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
${EventMessageType[eventId ?? -1]} ${EventMessageType[eventId ?? -1]} Details

${EventMessageType[eventId ?? -1]}

${EventMessageType[eventId ?? -1]}
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-02-06 08:38:25
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Max value Giá trị tối đa Details

Max value

Giá trị tối đa
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-02-06 08:38:25
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Min value Giá trị tối thiểu Details

Min value

Giá trị tối thiểu
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-02-06 08:38:25
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
This dashboard is currently under maintenance. It will be back online as soon as possible. We apologize for the inconvenience. Bảng điều khiển này hiện đang được bảo trì. Nó sẽ được trực tuyến trở lại càng sớm càng tốt. Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này. Details

This dashboard is currently under maintenance. It will be back online as soon as possible. We apologize for the inconvenience.

Bảng điều khiển này hiện đang được bảo trì. Nó sẽ được trực tuyến trở lại càng sớm càng tốt. Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-02-06 08:38:24
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Under maintenance Đang bảo trì Details

Under maintenance

Đang bảo trì
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-02-06 08:38:24
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
CMYK & Pantone color support Hỗ trợ màu CMYK & Pantone Details

CMYK & Pantone color support

Hỗ trợ màu CMYK & Pantone
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-02-06 08:38:24
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Dynamic Pricing Rules Quy tắc định giá động Details

Dynamic Pricing Rules

Quy tắc định giá động
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-02-06 08:38:24
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Custom Interface Giao diện tùy chỉnh Details

Custom Interface

Giao diện tùy chỉnh
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-02-06 08:38:23
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Remove Triệt Details

Remove

Triệt
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-02-06 08:38:23
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
To enable customers to request quotes instead of making direct purchases, create a rule and add the "Get a Quote" button to one or more products to enable them to initiate the quoting process. Để cho phép khách hàng yêu cầu báo giá thay vì mua hàng trực tiếp, tạo quy tắc và thêm nút "Nhận báo giá" vào một hoặc nhiều sản phẩm để cho phép chúng bắt đầu quy trình báo giá. Details

To enable customers to request quotes instead of making direct purchases, create a rule and add the "Get a Quote" button to one or more products to enable them to initiate the quoting process.

Để cho phép khách hàng yêu cầu báo giá thay vì mua hàng trực tiếp, tạo quy tắc và thêm nút "Nhận báo giá" vào một hoặc nhiều sản phẩm để cho phép chúng bắt đầu quy trình báo giá.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-01-23 12:56:25
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
No rules defined for the "Get a Quote" tool. Không có quy tắc nào được xác định cho công cụ "Nhận báo giá". Details

No rules defined for the "Get a Quote" tool.

Không có quy tắc nào được xác định cho công cụ "Nhận báo giá".
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-01-23 12:56:25
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
An error occurred while activate addon. Đã xảy ra lỗi trong khi kích hoạt addon. Details

An error occurred while activate addon.

Đã xảy ra lỗi trong khi kích hoạt addon.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-01-23 12:56:25
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 285

Export as