GlotPress

Translation of Back office: pl

1 2 3 193
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
There are no results for "'.concat(e.search,'"'),"Admin")}))})]})}return(0,x.jsxs)(ee,{height:"635px",children:[(0,x.jsx)(Ce,{children:(0,x.jsx)(Te,{})}),(0,x.jsx)(je,{isBold:!0,children:j.T._('There are no results for "'.concat(e.search,'"'),"Admin")}),(0,x.jsx)(je,{children:j.T._("Try searching for something else.":{"msgid":"...see all results for "'.concat(e.search,'".'),"Admin")," "]})]}),(0,x.jsx)(X,{children:"tools and settings"}),(0,x.jsx)(Y,{height:"110px",children:e.pageZakeke&&(e.pageZakeke.length>0?e.pageZakeke.map((function(e,n){return(0,x.jsxs)(ne,{isHeader:!1,href:null===e.html_url?"":e.html_url,target:(r=e.html_url,null==r?"_self":function(e){return"http"===e.substring(0,4).toLowerCase()}(r)?"_blank":"_self"),children:[n+1," - ",e.title," "]});var r})):(0,x.jsx)(je,{isBold:!0,padding:"30px 0px",children:j.T._('There are no results for "'.concat(e.search,'"'),"Admin")}))})]})}return(0,x.jsxs)(ee,{height:"635px",children:[(0,x.jsx)(Ce,{children:(0,x.jsx)(Te,{})}),(0,x.jsx)(je,{isBold:!0,children:j.T._('There are no results for "'.concat(e.search,'"'),"Admin")}),(0,x.jsx)(je,{children:j.T._("Try searching for something else.","msgstr":["... "'.concat(e.search,'"'".'""관리자","관리자"),"]}),(0,N.jsx)(Ae,N.jsx)(Y,N.jsx)(즉, {높이:"110px", 어린이:e.pageZake_에 대한 모든 결과를 참조하십시오. (e.pageZakeke.length>0?e.pageZakeke.map(기능(e,n){반환(0,N.jsxs)(Ze,{isHeader:!1,href:null==e.html_url?"":e.html_url,대상:(o=e.html_url,null=o?" _self":기능:(e){반환"http"=====e.substring(0,4).toLowerCase()}(o)?" _blank":"_self"), 어린이:[n+1", "제목,""]});var o})):(0,N.jsx)($e,{isBold:0,"30px 0px", 어린이:T._('''.concat(e.search,' Nie ma wyników dla "'.concat(e.search,'"'),"Admin")}))})})}return(0,x.jsxs)(ee,{height:"635px",children:[(0,x.jsx)(Ce,{children:(0,x.jsx)(Te,{})}),(0,x.jsx)(je,{isBold:!0,children:j.T._('Nie ma wyników dla "'.concat(e.search,'"'),"Admin")}),(0,x.jsx)(je,{children:j.T._("Spróbuj wyszukać coś innego.":{"msgid":"... zobacz wszystkie wyniki dla "'.concat(e.search,'".'),"Admin")," "]})]}),(0,x.jsx)(X,{children:"tools and settings"}),(0,x.jsx)(Y,{height:"110px",children:e.pageZakeke&&(e.pageZakeke.length>0?e.pageZakeke.map((function(e,n){return(0,x.jsxs)(ne,{isHeader:!1,href:null===e.html_url?":e.html_url,target:(r=e.html_url,null==r?" _self":function(e){return"http"===e.substring(0,4).toLowerCase()}(r)?" _blank":"_self"),children:[n+1," - ",e.title", "]});var r})):(0,x.jsx)(je,{isBold:!0,padding:"30px 0px",children:j.T._('Nie ma wyników dla "'.concat(e.search,'"'),"Admin")})})})})}return(0,x.jsxs)(ee,{height:"635px",children:[(0,x.jsx)(Ce,{children:(0,x.jsx)(Te,{})}),(0,x.jsx)(je,{isBold:!0,children:j.T._('Nie ma wyników dla "'.concat(e.search, '"'),"Admin")}),(0,x.jsx)(je,{children:j.T._("Spróbuj wyszukać coś innego.","msgstr":["... "'.concat(e.search;'"'".'"" 관리자","관리자"),"]}),(0,N.jsx)(Ae,N.jsx)(Y,N.jsx)(즉, {높이:"110px", 어린이:e.pageZake_에 대한 모든 결과를 참조하십시오. (e.pageZakeke.length>0?e.pageZakeke.map(기능(e,n){반환(0,N.jsxs)(Ze,{isHeader:!1,href:null==e.html_url?":e.html_url,대상:(o=e.html_url,null=o?" _self":기능:(e){반환"http"=====e.substring(0,4).toLowerCase()}(o)?" _blank":"_self"), 어린이:[n+1", "제목,""]});var o})):( 0,N.jsx)($e,{isBold:0,"30px 0px", 어린이:T._('''.concat(e.search,' Details

There are no results for "'.concat(e.search,'"'),"Admin")}))})]})}return(0,x.jsxs)(ee,{height:"635px",children:[(0,x.jsx)(Ce,{children:(0,x.jsx)(Te,{})}),(0,x.jsx)(je,{isBold:!0,children:j.T._('There are no results for "'.concat(e.search,'"'),"Admin")}),(0,x.jsx)(je,{children:j.T._("Try searching for something else.":{"msgid":"...see all results for "'.concat(e.search,'".'),"Admin")," "]})]}),(0,x.jsx)(X,{children:"tools and settings"}),(0,x.jsx)(Y,{height:"110px",children:e.pageZakeke&&(e.pageZakeke.length>0?e.pageZakeke.map((function(e,n){return(0,x.jsxs)(ne,{isHeader:!1,href:null===e.html_url?"":e.html_url,target:(r=e.html_url,null==r?"_self":function(e){return"http"===e.substring(0,4).toLowerCase()}(r)?"_blank":"_self"),children:[n+1," - ",e.title," "]});var r})):(0,x.jsx)(je,{isBold:!0,padding:"30px 0px",children:j.T._('There are no results for "'.concat(e.search,'"'),"Admin")}))})]})}return(0,x.jsxs)(ee,{height:"635px",children:[(0,x.jsx)(Ce,{children:(0,x.jsx)(Te,{})}),(0,x.jsx)(je,{isBold:!0,children:j.T._('There are no results for "'.concat(e.search,'"'),"Admin")}),(0,x.jsx)(je,{children:j.T._("Try searching for something else.","msgstr":["... "'.concat(e.search,'"'".'""관리자","관리자"),"]}),(0,N.jsx)(Ae,N.jsx)(Y,N.jsx)(즉, {높이:"110px", 어린이:e.pageZake_에 대한 모든 결과를 참조하십시오. (e.pageZakeke.length>0?e.pageZakeke.map(기능(e,n){반환(0,N.jsxs)(Ze,{isHeader:!1,href:null==e.html_url?"":e.html_url,대상:(o=e.html_url,null=o?" _self":기능:(e){반환"http"=====e.substring(0,4).toLowerCase()}(o)?" _blank":"_self"), 어린이:[n+1", "제목,""]});var o})):(0,N.jsx)($e,{isBold:0,"30px 0px", 어린이:T._('''.concat(e.search,'

Nie ma wyników dla "'.concat(e.search,'"'),"Admin")}))})})}return(0,x.jsxs)(ee,{height:"635px",children:[(0,x.jsx)(Ce,{children:(0,x.jsx)(Te,{})}),(0,x.jsx)(je,{isBold:!0,children:j.T._('Nie ma wyników dla "'.concat(e.search,'"'),"Admin")}),(0,x.jsx)(je,{children:j.T._("Spróbuj wyszukać coś innego.":{"msgid":"... zobacz wszystkie wyniki dla "'.concat(e.search,'".'),"Admin")," "]})]}),(0,x.jsx)(X,{children:"tools and settings"}),(0,x.jsx)(Y,{height:"110px",children:e.pageZakeke&&(e.pageZakeke.length>0?e.pageZakeke.map((function(e,n){return(0,x.jsxs)(ne,{isHeader:!1,href:null===e.html_url?":e.html_url,target:(r=e.html_url,null==r?" _self":function(e){return"http"===e.substring(0,4).toLowerCase()}(r)?" _blank":"_self"),children:[n+1," - ",e.title", "]});var r})):(0,x.jsx)(je,{isBold:!0,padding:"30px 0px",children:j.T._('Nie ma wyników dla "'.concat(e.search,'"'),"Admin")})})})})}return(0,x.jsxs)(ee,{height:"635px",children:[(0,x.jsx)(Ce,{children:(0,x.jsx)(Te,{})}),(0,x.jsx)(je,{isBold:!0,children:j.T._('Nie ma wyników dla "'.concat(e.search, '"'),"Admin")}),(0,x.jsx)(je,{children:j.T._("Spróbuj wyszukać coś innego.","msgstr":["... "'.concat(e.search;'"'".'"" 관리자","관리자"),"]}),(0,N.jsx)(Ae,N.jsx)(Y,N.jsx)(즉, {높이:"110px", 어린이:e.pageZake_에 대한 모든 결과를 참조하십시오. (e.pageZakeke.length>0?e.pageZakeke.map(기능(e,n){반환(0,N.jsxs)(Ze,{isHeader:!1,href:null==e.html_url?":e.html_url,대상:(o=e.html_url,null=o?" _self":기능:(e){반환"http"=====e.substring(0,4).toLowerCase()}(o)?" _blank":"_self"), 어린이:[n+1", "제목,""]});var o})):( 0,N.jsx)($e,{isBold:0,"30px 0px", 어린이:T._('''.concat(e.search,'

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-01-26 09:05:29 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Max font size value must be lower than or equal to 200 and greater than min font size. Maksymalna wartość rozmiaru czcionki musi być mniejsza lub równa 200 i większa niż minimalny rozmiar czcionki. Details

Max font size value must be lower than or equal to 200 and greater than min font size.

Maksymalna wartość rozmiaru czcionki musi być mniejsza lub równa 200 i większa niż minimalny rozmiar czcionki.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-01-26 09:05:27 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Maintanance mode: please note that due to technical issues with the API connection with Shopify, it's not possible to add new products from POD at this time. We're working to solve this issue as soon as possible. Should you need further information, feel free to write us at help@zakeke.com. Tryb konserwacji: należy pamiętać, że ze względu na problemy techniczne z połączeniem API z Shopify, w tej chwili nie można dodawać nowych produktów z POD. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem tego problemu. Jeśli potrzebujesz więcej informacji, napisz do nas na help@zakeke.com. Details

Maintanance mode: please note that due to technical issues with the API connection with Shopify, it's not possible to add new products from POD at this time. We're working to solve this issue as soon as possible. Should you need further information, feel free to write us at help@zakeke.com.

Tryb konserwacji: należy pamiętać, że ze względu na problemy techniczne z połączeniem API z Shopify, w tej chwili nie można dodawać nowych produktów z POD. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem tego problemu. Jeśli potrzebujesz więcej informacji, napisz do nas na help@zakeke.com.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-01-25 10:55:31 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
At least one field is required Wymagane jest co najmniej jedno pole Details

At least one field is required

Wymagane jest co najmniej jedno pole

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-01-25 10:55:31 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Check our Help Center Sprawdź nasze Centrum pomocy Details

Check our Help Center

Sprawdź nasze Centrum pomocy

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-01-25 10:55:30 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We have tons of resources to get started and help you <br /> get the most out of Zakeke Mamy mnóstwo zasobów, aby rozpocząć i pomóc Ci <br /> wykorzystaj w pełni Zakeke Details

We have tons of resources to get started and help you <br /> get the most out of Zakeke

Mamy mnóstwo zasobów, aby rozpocząć i pomóc Ci <br /> wykorzystaj w pełni Zakeke

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-01-25 10:55:29 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Need help? Check out Help Center Potrzebujesz pomocy? Sprawdź Centrum pomocy Details

Need help? Check out Help Center

Potrzebujesz pomocy? Sprawdź Centrum pomocy

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-01-25 10:55:29 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
3D <br /> Product Configurator 3D <br /> Konfigurator produktów Details

3D <br /> Product Configurator

3D <br /> Konfigurator produktów

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-01-25 10:55:28 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
View more details Zobacz więcej szczegółów Details

View more details

Zobacz więcej szczegółów

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-01-25 10:55:28 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Visual Product Customizer for <br /> Web-to-Print & Engraving Wizualny konfigurator produktu dla <br /> Web-to-Print i grawerowanie Details

Visual Product Customizer for <br /> Web-to-Print & Engraving

Wizualny konfigurator produktu dla <br /> Web-to-Print i grawerowanie

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-01-25 10:55:27 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Copy test-customizer URL Skopiuj adres URL konfiguratora testów Details

Copy test-customizer URL

Skopiuj adres URL konfiguratora testów

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-01-25 10:55:26 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
URL copied Skopiowany adres URL Details

URL copied

Skopiowany adres URL

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-01-25 10:55:26 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
IMPORTANT: the URL is only for testing, do not send it to your customers! WAŻNE: adres URL służy tylko do testowania, nie wysyłaj go do swoich klientów! Details

IMPORTANT: the URL is only for testing, do not send it to your customers!

WAŻNE: adres URL służy tylko do testowania, nie wysyłaj go do swoich klientów!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-01-25 10:55:25 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
No shapes found in this category. W tej kategorii nie znaleziono kształtów. Details

No shapes found in this category.

W tej kategorii nie znaleziono kształtów.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-01-25 10:55:25 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Select a category to order the shapes. Wybierz kategorię, aby uporządkować kształty. Details

Select a category to order the shapes.

Wybierz kategorię, aby uporządkować kształty.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-01-25 10:55:24 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 193
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as