GlotPress

Translation of Back office: hy

Filter ↓ Sort ↓ All (4,275) Translated (0) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (4,602) Warnings (0)
1 2 3 307
Prio Original string Translation
Collage layout updated. Collage layout updated. Details

Collage layout updated.

Collage layout updated.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-02-06 08:35:56
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Collage layout saved. Կոլաժի հատակագիծը փրկեց: Details

Collage layout saved.

Կոլաժի հատակագիծը փրկեց:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-02-06 08:35:55
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Please upload a valid image (jpg or png) Խնդրում ենք բեռնել վավեր պատկեր (jpg կամ png) Details

Please upload a valid image (jpg or png)

Խնդրում ենք բեռնել վավեր պատկեր (jpg կամ png)
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-02-06 08:35:55
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
${EventMessageType[eventId ?? -1]} ${EventMessageType[eventId ?? -1]} Details

${EventMessageType[eventId ?? -1]}

${EventMessageType[eventId ?? -1]}
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-02-06 08:35:55
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Max value Մաքսի արժեք Details

Max value

Մաքսի արժեք
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-02-06 08:35:54
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Min value Մինի արժեք Details

Min value

Մինի արժեք
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-02-06 08:35:54
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
This dashboard is currently under maintenance. It will be back online as soon as possible. We apologize for the inconvenience. Այս ցուցատախտակը ներկայումս գտնվում է սպասարկման ներքո: Այն հնարավորինս շուտ կվերադառնա ինտերնետ: Ներողություն ենք խնդրում անհարմարությունների համար։ Details

This dashboard is currently under maintenance. It will be back online as soon as possible. We apologize for the inconvenience.

Այս ցուցատախտակը ներկայումս գտնվում է սպասարկման ներքո: Այն հնարավորինս շուտ կվերադառնա ինտերնետ: Ներողություն ենք խնդրում անհարմարությունների համար։
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-02-06 08:35:54
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Under maintenance Տեխսպասարկման տակ Details

Under maintenance

Տեխսպասարկման տակ
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-02-06 08:35:54
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
CMYK & Pantone color support CMYK & Pantone գունային հենարան Details

CMYK & Pantone color support

CMYK & Pantone գունային հենարան
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-02-06 08:35:54
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Dynamic Pricing Rules Դինամիկ գնի կանոններ Details

Dynamic Pricing Rules

Դինամիկ գնի կանոններ
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-02-06 08:35:53
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Custom Interface Մաքսային ինտերֆեյս Details

Custom Interface

Մաքսային ինտերֆեյս
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-02-06 08:35:53
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Remove Հեռացնել Details

Remove

Հեռացնել
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-02-06 08:35:53
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
To enable customers to request quotes instead of making direct purchases, create a rule and add the "Get a Quote" button to one or more products to enable them to initiate the quoting process. Որպեսզի հաճախորդները կարողանան ուղղակի գնումներ կատարելու փոխարեն դիմել մեջբերումների, ստեղծել կանոն եւ ավելացնել "Get a Quote" կոճակը մեկ կամ մի քանի ապրանքատեսականի, որպեսզի նրանք կարողանան նախաձեռնել մեջբերման գործընթացը: Details

To enable customers to request quotes instead of making direct purchases, create a rule and add the "Get a Quote" button to one or more products to enable them to initiate the quoting process.

Որպեսզի հաճախորդները կարողանան ուղղակի գնումներ կատարելու փոխարեն դիմել մեջբերումների, ստեղծել կանոն եւ ավելացնել "Get a Quote" կոճակը մեկ կամ մի քանի ապրանքատեսականի, որպեսզի նրանք կարողանան նախաձեռնել մեջբերման գործընթացը:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-01-23 12:29:41
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
No rules defined for the "Get a Quote" tool. «Ստացիր մեջբերում» գործիքի համար սահմանված կանոններ չկան: Details

No rules defined for the "Get a Quote" tool.

«Ստացիր մեջբերում» գործիքի համար սահմանված կանոններ չկան:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-01-23 12:29:41
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
An error occurred while activate addon. Սխալը տեղի է ունեցել addon ակտիվացնելիս: Details

An error occurred while activate addon.

Սխալը տեղի է ունեցել addon ակտիվացնելիս:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-01-23 12:29:41
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 307

Export as