GlotPress

Translation of Back office: cs

Filter ↓ Sort ↓ All (4,618) Translated (2) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (4,616) Warnings (0)
1 2 3 4 5 6 308
Prio Original string Translation
Enable wall placement Povolit umístění stěny Details

Enable wall placement

Povolit umístění stěny
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-07-17 15:26:12
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
This feature is temporarily not correctly working for android devices. Tato funkce dočasně nefunguje správně pro zařízení Android. Details

This feature is temporarily not correctly working for android devices.

Tato funkce dočasně nefunguje správně pro zařízení Android.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-07-17 15:26:12
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Use client-side AR conversion for faster results Použití převodu AR na straně klienta pro rychlejší výsledky Details

Use client-side AR conversion for faster results

Použití převodu AR na straně klienta pro rychlejší výsledky
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-07-17 15:26:11
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Faster AR conversion (client-side) Rychlejší převod AR (na straně klienta) Details

Faster AR conversion (client-side)

Rychlejší převod AR (na straně klienta)
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-07-17 15:26:11
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Allow the user to resize the product in AR Povolit uživateli změnit velikost produktu v rozšířené realitě Details

Allow the user to resize the product in AR

Povolit uživateli změnit velikost produktu v rozšířené realitě
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-07-17 15:26:11
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Make product resizable in AR Nastavení možnosti změny velikosti produktu v rozšířené realitě Details

Make product resizable in AR

Nastavení možnosti změny velikosti produktu v rozšířené realitě
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-07-17 15:26:11
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Enter the actual height measurement of the product/selected mesh here. Zde zadejte skutečnou výšku naměřenou u výrobku/vybraného pletiva. Details

Enter the actual height measurement of the product/selected mesh here.

Zde zadejte skutečnou výšku naměřenou u výrobku/vybraného pletiva.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-07-17 15:26:11
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Real-World Height (cm) Skutečná výška (cm) Details

Real-World Height (cm)

Skutečná výška (cm)
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-07-17 15:26:11
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
You have multiple 3D meshes for this product, select one as the reference to establish its real-world dimensions for accurate AR representation Pro tento produkt máte více 3D sítí, vyberte jednu jako referenci, abyste stanovili její skutečné rozměry pro přesné zobrazení AR Details

You have multiple 3D meshes for this product, select one as the reference to establish its real-world dimensions for accurate AR representation

Pro tento produkt máte více 3D sítí, vyberte jednu jako referenci, abyste stanovili její skutečné rozměry pro přesné zobrazení AR
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-07-17 15:26:11
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Select Primary 3D Mesh for AR Dimensions Výběr primární 3D sítě pro kóty AR Details

Select Primary 3D Mesh for AR Dimensions

Výběr primární 3D sítě pro kóty AR
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-07-17 15:26:10
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Enable or disable AR for this product and define its settings. Povolte nebo zakažte rozšířenou realitu pro tento produkt a definujte její nastavení. Details

Enable or disable AR for this product and define its settings.

Povolte nebo zakažte rozšířenou realitu pro tento produkt a definujte její nastavení.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-07-17 15:26:10
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Enable this option to generate print files without quotes around font names, solving the issue where CorelDRAW doesn't recognize fonts in print-ready files. This ensures fonts are correctly identified and reduces manual intervention. Povolením této možnosti generujete tiskové soubory bez uvozovek kolem názvů písem, čímž vyřešíte problém, kdy aplikace CorelDRAW nerozpozná písma v souborech připravených k tisku. Tím je zajištěna správná identifikace písem a omezení ručních zásahů. Details

Enable this option to generate print files without quotes around font names, solving the issue where CorelDRAW doesn't recognize fonts in print-ready files. This ensures fonts are correctly identified and reduces manual intervention.

Povolením této možnosti generujete tiskové soubory bez uvozovek kolem názvů písem, čímž vyřešíte problém, kdy aplikace CorelDRAW nerozpozná písma v souborech připravených k tisku. Tím je zajištěna správná identifikace písem a omezení ručních zásahů.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-07-17 15:26:10
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
CorelDRAW Font Compatibility Kompatibilita písem CorelDRAW Details

CorelDRAW Font Compatibility

Kompatibilita písem CorelDRAW
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-07-17 15:26:10
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Transform Zakeke into a CPQ solution by empowering your customers to submit quotation requests instead of making direct purchases. Transformujte Zakeke na řešení CPQ tím, že svým zákazníkům umožníte odesílat žádosti o cenovou nabídku namísto přímých nákupů. Details

Transform Zakeke into a CPQ solution by empowering your customers to submit quotation requests instead of making direct purchases.

Transformujte Zakeke na řešení CPQ tím, že svým zákazníkům umožníte odesílat žádosti o cenovou nabídku namísto přímých nákupů.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-07-17 15:26:10
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Your current plan does not offer the functionality to edit a print-ready file for the orders you receive to correct errors or adapt them to your fulfilment process. Upgrade to the {0} Plan to be able to access it. Once clicked on “Upgrade Plan” you'll be redirected to the Shopify page for plan approval. Váš aktuální plán nenabízí funkci úpravy souboru připraveného k tisku pro objednávky, které obdržíte, za účelem opravy chyb nebo jejich přizpůsobení vašemu procesu plnění. Upgradujte na plán {0}, abyste k němu měli přístup. Po kliknutí na "Upgrade Plan" budete přesměrováni na stránku Shopify ke schválení plánu. Details

Your current plan does not offer the functionality to edit a print-ready file for the orders you receive to correct errors or adapt them to your fulfilment process. Upgrade to the {0} Plan to be able to access it. Once clicked on “Upgrade Plan” you'll be redirected to the Shopify page for plan approval.

Váš aktuální plán nenabízí funkci úpravy souboru připraveného k tisku pro objednávky, které obdržíte, za účelem opravy chyb nebo jejich přizpůsobení vašemu procesu plnění. Upgradujte na plán {0}, abyste k němu měli přístup. Po kliknutí na "Upgrade Plan" budete přesměrováni na stránku Shopify ke schválení plánu.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-07-04 14:51:09
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 4 5 6 308

Export as