GlotPress

Translation of Back office: bg

1 2 3 212
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
No Images found in this category. Няма намерени изображения в тази категория. Details

No Images found in this category.

Няма намерени изображения в тази категория.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-05-16 09:41:56 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Select a category to order the images. Изберете категория, за да поръчате изображенията. Details

Select a category to order the images.

Изберете категория, за да поръчате изображенията.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-05-16 09:41:56 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Sort your Images Сортирайте изображенията си Details

Sort your Images

Сортирайте изображенията си

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-05-16 09:41:55 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Failed update images position Неуспешно актуализиране на позицията на изображенията Details

Failed update images position

Неуспешно актуализиране на позицията на изображенията

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-05-16 09:41:55 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Sort the macrocategories and categories by descending id Сортирайте макрокатегориите и категориите, като низходящ идентификатор Details

Sort the macrocategories and categories by descending id

Сортирайте макрокатегориите и категориите, като низходящ идентификатор

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-05-16 09:41:54 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Sort the macrocategories and categories by ascending id Сортирайте макрокатегориите и категориите по възходящ идентификатор Details

Sort the macrocategories and categories by ascending id

Сортирайте макрокатегориите и категориите по възходящ идентификатор

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-05-16 09:41:54 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Sort the macrocategories and categories by descending name Сортирайте макрокатегориите и категориите по низходящо име Details

Sort the macrocategories and categories by descending name

Сортирайте макрокатегориите и категориите по низходящо име

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-05-16 09:41:53 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Sort the macrocategories and categories by ascending name Сортирайте макрокатегориите и категориите по възходящо име Details

Sort the macrocategories and categories by ascending name

Сортирайте макрокатегориите и категориите по възходящо име

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-05-16 09:41:53 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Updated image categories positions Актуализирани позиции на категориите изображения Details

Updated image categories positions

Актуализирани позиции на категориите изображения

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-05-16 09:41:53 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Failed update image categories positions Неуспешна актуализация изображение категории позиции Details

Failed update image categories positions

Неуспешна актуализация изображение категории позиции

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-05-16 09:41:52 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Updated image macro categories positions Актуализирани позиции на категориите макроси за изображения Details

Updated image macro categories positions

Актуализирани позиции на категориите макроси за изображения

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-05-16 09:41:52 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Failed update image macro categories positions Неуспешна актуализация изображение макрос категории позиции Details

Failed update image macro categories positions

Неуспешна актуализация изображение макрос категории позиции

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-05-16 09:41:51 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The category or macro-category of the image(s) you're trying to link to a product is already assigned to another product. Macro-categories and sub-categories can only be assigned to the same products Категорията или макрокатегорията на изображението(ята), които се опитвате да свържете с даден продукт, вече е присвоена на друг продукт. Макрокатегории и подкатегории могат да се причислят само към едни и същи продукти Details

The category or macro-category of the image(s) you're trying to link to a product is already assigned to another product. Macro-categories and sub-categories can only be assigned to the same products

Категорията или макрокатегорията на изображението(ята), които се опитвате да свържете с даден продукт, вече е присвоена на друг продукт. Макрокатегории и подкатегории могат да се причислят само към едни и същи продукти

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-05-16 09:41:50 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
One or more sub-categories within the macro-category you're trying to link to a product or the images contained are already assigned to another product. Macro-categories, sub-categories, and images can only be assigned to the same products Една или повече подкатегории в рамките на макрокатегорията, която се опитвате да свържете с даден продукт или съдържащите се изображения, вече са присвоени на друг продукт. Макрокатегории, подкатегории и изображения могат да бъдат присвоени само на едни и същи продукти Details

One or more sub-categories within the macro-category you're trying to link to a product or the images contained are already assigned to another product. Macro-categories, sub-categories, and images can only be assigned to the same products

Една или повече подкатегории в рамките на макрокатегорията, която се опитвате да свържете с даден продукт или съдържащите се изображения, вече са присвоени на друг продукт. Макрокатегории, подкатегории и изображения могат да бъдат присвоени само на едни и същи продукти

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-05-16 09:41:50 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The macro-category of the sub-category you're trying to link to a product or the images contained are already assigned to another product. Macro-categories, sub-categories, and images can only be assigned to the same products Макрокатегорията на подкатегорията, която се опитвате да свържете с даден продукт или съдържащите се изображения, вече са присвоени на друг продукт. Макрокатегории, подкатегории и изображения могат да бъдат присвоени само на едни и същи продукти Details

The macro-category of the sub-category you're trying to link to a product or the images contained are already assigned to another product. Macro-categories, sub-categories, and images can only be assigned to the same products

Макрокатегорията на подкатегорията, която се опитвате да свържете с даден продукт или съдържащите се изображения, вече са присвоени на друг продукт. Макрокатегории, подкатегории и изображения могат да бъдат присвоени само на едни и същи продукти

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-05-16 09:41:49 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 212
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as