GlotPress

Translation of Back office: az

1 2 3 193
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
There are no results for "'.concat(e.search,'"'),"Admin")}))})]})}return(0,x.jsxs)(ee,{height:"635px",children:[(0,x.jsx)(Ce,{children:(0,x.jsx)(Te,{})}),(0,x.jsx)(je,{isBold:!0,children:j.T._('There are no results for "'.concat(e.search,'"'),"Admin")}),(0,x.jsx)(je,{children:j.T._("Try searching for something else.":{"msgid":"...see all results for "'.concat(e.search,'".'),"Admin")," "]})]}),(0,x.jsx)(X,{children:"tools and settings"}),(0,x.jsx)(Y,{height:"110px",children:e.pageZakeke&&(e.pageZakeke.length>0?e.pageZakeke.map((function(e,n){return(0,x.jsxs)(ne,{isHeader:!1,href:null===e.html_url?"":e.html_url,target:(r=e.html_url,null==r?"_self":function(e){return"http"===e.substring(0,4).toLowerCase()}(r)?"_blank":"_self"),children:[n+1," - ",e.title," "]});var r})):(0,x.jsx)(je,{isBold:!0,padding:"30px 0px",children:j.T._('There are no results for "'.concat(e.search,'"'),"Admin")}))})]})}return(0,x.jsxs)(ee,{height:"635px",children:[(0,x.jsx)(Ce,{children:(0,x.jsx)(Te,{})}),(0,x.jsx)(je,{isBold:!0,children:j.T._('There are no results for "'.concat(e.search,'"'),"Admin")}),(0,x.jsx)(je,{children:j.T._("Try searching for something else.","msgstr":["... "'.concat(e.search,'"'".'""관리자","관리자"),"]}),(0,N.jsx)(Ae,N.jsx)(Y,N.jsx)(즉, {높이:"110px", 어린이:e.pageZake_에 대한 모든 결과를 참조하십시오. (e.pageZakeke.length>0?e.pageZakeke.map(기능(e,n){반환(0,N.jsxs)(Ze,{isHeader:!1,href:null==e.html_url?"":e.html_url,대상:(o=e.html_url,null=o?" _self":기능:(e){반환"http"=====e.substring(0,4).toLowerCase()}(o)?" _blank":"_self"), 어린이:[n+1", "제목,""]});var o})):(0,N.jsx)($e,{isBold:0,"30px 0px", 어린이:T._('''.concat(e.search,' "'.concat(e.search,''),"Admin")})}return(0,x.jsxs)(ee,{height:"635px",children:[(0,x.jsx)(Ce,{children:(0,x.jsx)(Te,{})} üçün heç bir nəticə yoxdur (0,x.jsx)(je,{{isBold:!0,uşaqlar:!0,children:j.T._('.concat(e.search,',"Admin")}}),(0,x.jsx)}(je,{children:j.T._("Başqa bir şey axtarmağa cəhd edin.":{"msgid":"... "'.concat(e.search,''"."Admin"),"]}",(0,x.jsx)(X,{children:"tools and settings"}),(0,x.jsx)(Y,{height:"110px",children:e.pageZake&(e.e.) üçün bütün nəticələrə baxın pageZakeke.length>0?e.pageZakeke.map((funksiya(e,n){return(0,x.jsxs){return(0,x.jsxs)(ne,{isHeader:!1,href:null===e.html_url?":e.html_url,target:(r=e.html_url,null==r?" _self":function(e){return"http"===e.substring(0,4).toLowerCase()}(r)?" _blank":"_self"),uşaqlar:[n+1», - ",e.title","]});var r})):(0,x.jsx)(je,{isBold :!0,padding:"30px 0px",uşaqlar:j.T._('.concat(e.search(e.search,'),"'',"Admin")}'-in heç bir nəticəsi yoxdur]0,padding:"30px 0px",uşaqlar:j.T._('.concat(e.search,'','',"Admin")}'-in nəticələri yoxdur])])]0,padding:"30px 0px",}}return(0,x.jsxs)(0,x.jsxs)(ee,{height:"635px",uşaqlar:[(0,x.jsx)(Ce,{uşaqlar:(0,x.j.j (Te,{{})}}),(0,x.jsx)(0,x.jsx)(je,{isBold:!0,uşaqlar:!0,uşaqlar:j.T._('-"-0,".concat(e.search," üçün nəticələr yoxdur, '''),"Admin")}),(0,x.jsx)(je,{uşaqlar:j.T._("Başqa bir şey axtarmağa cəhd edin.","msgstr":["... "'.concat(e.search,''.'"" 관리자","관리자"),"]}),(0,N.jsx)(Ae,N.jsx)(Y,N.jsx)(즉,{높이:"110px", 어린이:e.pageZake_에 대한 모든 결과를 참조하십시오. (e.pageZakeke.length>0?e.pageZakeke.map(기능(e,n){반환(0,N.jsxs)(Ze,{isHeader:!1,href:null==e.html_url?":e.html_url,대상 :(o=e=e=e=e.html_url,null=o?? _self":기능:(e){{반환_self_self": 기능:(e){{반환"- http"========e.substring(0,4).toLowerCase()}}(o)?? _blank":"_self"), 어린이:[n+1", "제목,","제목","]]]];var o}))):( 0,N.jsx)($e,{isBold:0,"30px 0px", 어린이:T._('''.concat(e.search,' Details

There are no results for "'.concat(e.search,'"'),"Admin")}))})]})}return(0,x.jsxs)(ee,{height:"635px",children:[(0,x.jsx)(Ce,{children:(0,x.jsx)(Te,{})}),(0,x.jsx)(je,{isBold:!0,children:j.T._('There are no results for "'.concat(e.search,'"'),"Admin")}),(0,x.jsx)(je,{children:j.T._("Try searching for something else.":{"msgid":"...see all results for "'.concat(e.search,'".'),"Admin")," "]})]}),(0,x.jsx)(X,{children:"tools and settings"}),(0,x.jsx)(Y,{height:"110px",children:e.pageZakeke&&(e.pageZakeke.length>0?e.pageZakeke.map((function(e,n){return(0,x.jsxs)(ne,{isHeader:!1,href:null===e.html_url?"":e.html_url,target:(r=e.html_url,null==r?"_self":function(e){return"http"===e.substring(0,4).toLowerCase()}(r)?"_blank":"_self"),children:[n+1," - ",e.title," "]});var r})):(0,x.jsx)(je,{isBold:!0,padding:"30px 0px",children:j.T._('There are no results for "'.concat(e.search,'"'),"Admin")}))})]})}return(0,x.jsxs)(ee,{height:"635px",children:[(0,x.jsx)(Ce,{children:(0,x.jsx)(Te,{})}),(0,x.jsx)(je,{isBold:!0,children:j.T._('There are no results for "'.concat(e.search,'"'),"Admin")}),(0,x.jsx)(je,{children:j.T._("Try searching for something else.","msgstr":["... "'.concat(e.search,'"'".'""관리자","관리자"),"]}),(0,N.jsx)(Ae,N.jsx)(Y,N.jsx)(즉, {높이:"110px", 어린이:e.pageZake_에 대한 모든 결과를 참조하십시오. (e.pageZakeke.length>0?e.pageZakeke.map(기능(e,n){반환(0,N.jsxs)(Ze,{isHeader:!1,href:null==e.html_url?"":e.html_url,대상:(o=e.html_url,null=o?" _self":기능:(e){반환"http"=====e.substring(0,4).toLowerCase()}(o)?" _blank":"_self"), 어린이:[n+1", "제목,""]});var o})):(0,N.jsx)($e,{isBold:0,"30px 0px", 어린이:T._('''.concat(e.search,'

"'.concat(e.search,''),"Admin")})}return(0,x.jsxs)(ee,{height:"635px",children:[(0,x.jsx)(Ce,{children:(0,x.jsx)(Te,{})} üçün heç bir nəticə yoxdur (0,x.jsx)(je,{{isBold:!0,uşaqlar:!0,children:j.T._('.concat(e.search,',"Admin")}}),(0,x.jsx)}(je,{children:j.T._("Başqa bir şey axtarmağa cəhd edin.":{"msgid":"... "'.concat(e.search,''"."Admin"),"]}",(0,x.jsx)(X,{children:"tools and settings"}),(0,x.jsx)(Y,{height:"110px",children:e.pageZake&(e.e.) üçün bütün nəticələrə baxın pageZakeke.length>0?e.pageZakeke.map((funksiya(e,n){return(0,x.jsxs){return(0,x.jsxs)(ne,{isHeader:!1,href:null===e.html_url?":e.html_url,target:(r=e.html_url,null==r?" _self":function(e){return"http"===e.substring(0,4).toLowerCase()}(r)?" _blank":"_self"),uşaqlar:[n+1», - ",e.title","]});var r})):(0,x.jsx)(je,{isBold :!0,padding:"30px 0px",uşaqlar:j.T._('.concat(e.search(e.search,'),"'',"Admin")}'-in heç bir nəticəsi yoxdur]0,padding:"30px 0px",uşaqlar:j.T._('.concat(e.search,'','',"Admin")}'-in nəticələri yoxdur])])]0,padding:"30px 0px",}}return(0,x.jsxs)(0,x.jsxs)(ee,{height:"635px",uşaqlar:[(0,x.jsx)(Ce,{uşaqlar:(0,x.j.j (Te,{{})}}),(0,x.jsx)(0,x.jsx)(je,{isBold:!0,uşaqlar:!0,uşaqlar:j.T._('-"-0,".concat(e.search," üçün nəticələr yoxdur, '''),"Admin")}),(0,x.jsx)(je,{uşaqlar:j.T._("Başqa bir şey axtarmağa cəhd edin.","msgstr":["... "'.concat(e.search,''.'"" 관리자","관리자"),"]}),(0,N.jsx)(Ae,N.jsx)(Y,N.jsx)(즉,{높이:"110px", 어린이:e.pageZake_에 대한 모든 결과를 참조하십시오. (e.pageZakeke.length>0?e.pageZakeke.map(기능(e,n){반환(0,N.jsxs)(Ze,{isHeader:!1,href:null==e.html_url?":e.html_url,대상 :(o=e=e=e=e.html_url,null=o?? _self":기능:(e){{반환_self_self": 기능:(e){{반환"- http"========e.substring(0,4).toLowerCase()}}(o)?? _blank":"_self"), 어린이:[n+1", "제목,","제목","]]]];var o}))):( 0,N.jsx)($e,{isBold:0,"30px 0px", 어린이:T._('''.concat(e.search,'

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-01-26 09:02:51 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Max font size value must be lower than or equal to 200 and greater than min font size. Max şriftin ölçüsü dəyəri 200-dən aşağı və ya ona bərabər olmalı və min şrift ölçüsündən böyük olmalıdır. Details

Max font size value must be lower than or equal to 200 and greater than min font size.

Max şriftin ölçüsü dəyəri 200-dən aşağı və ya ona bərabər olmalı və min şrift ölçüsündən böyük olmalıdır.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-01-26 09:02:48 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Maintanance mode: please note that due to technical issues with the API connection with Shopify, it's not possible to add new products from POD at this time. We're working to solve this issue as soon as possible. Should you need further information, feel free to write us at help@zakeke.com. Maintanance rejimi: xahiş edirik qeyd edin ki, Shopify ilə API bağlantısı ilə əlaqədar texniki məsələlərə görə, bu zaman POD-dan yeni məhsullar əlavə etmək mümkün deyil. Bu məsələni mümkün qədər tez həll etməyə çalışırıq. Əlavə məlumata ehtiyacınız varsa, bizə help@zakeke.com yazmaqdan çəkinməyin. Details

Maintanance mode: please note that due to technical issues with the API connection with Shopify, it's not possible to add new products from POD at this time. We're working to solve this issue as soon as possible. Should you need further information, feel free to write us at help@zakeke.com.

Maintanance rejimi: xahiş edirik qeyd edin ki, Shopify ilə API bağlantısı ilə əlaqədar texniki məsələlərə görə, bu zaman POD-dan yeni məhsullar əlavə etmək mümkün deyil. Bu məsələni mümkün qədər tez həll etməyə çalışırıq. Əlavə məlumata ehtiyacınız varsa, bizə help@zakeke.com yazmaqdan çəkinməyin.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-01-25 10:11:03 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
At least one field is required Ən azı bir sahə tələb olunur Details

At least one field is required

Ən azı bir sahə tələb olunur

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-01-25 10:11:02 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Check our Help Center Yardım Mərkəzimizi yoxlayın Details

Check our Help Center

Yardım Mərkəzimizi yoxlayın

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-01-25 10:11:02 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We have tons of resources to get started and help you <br /> get the most out of Zakeke Başlamaq və sizə kömək etmək üçün tonlarla resurslarımız var <br /> Zakeke'nin ən çox Details

We have tons of resources to get started and help you <br /> get the most out of Zakeke

Başlamaq və sizə kömək etmək üçün tonlarla resurslarımız var <br /> Zakeke'nin ən çox

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-01-25 10:11:01 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Need help? Check out Help Center Köməyə ehtiyac var? Yardım Mərkəzinə baxın Details

Need help? Check out Help Center

Köməyə ehtiyac var? Yardım Mərkəzinə baxın

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-01-25 10:11:00 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
3D <br /> Product Configurator 3D <br /> Məhsul Quraşdırıcısı Details

3D <br /> Product Configurator

3D <br /> Məhsul Quraşdırıcısı

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-01-25 10:11:00 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
View more details Daha ətraflı bax Details

View more details

Daha ətraflı bax

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-01-25 10:10:59 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Visual Product Customizer for <br /> Web-to-Print & Engraving Visual Məhsul Üçün Customizer <br /> Web-to-Print &Engraving Details

Visual Product Customizer for <br /> Web-to-Print & Engraving

Visual Məhsul Üçün Customizer <br /> Web-to-Print &Engraving

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-01-25 10:10:59 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Copy test-customizer URL Test-Customizer URL-sını köçür Details

Copy test-customizer URL

Test-Customizer URL-sını köçür

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-01-25 10:10:58 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
URL copied URL köçürüldü Details

URL copied

URL köçürüldü

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-01-25 10:10:57 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
IMPORTANT: the URL is only for testing, do not send it to your customers! VACIB: URL yalnız test üçündür, onu müştərilərinizə göndərməyin! Details

IMPORTANT: the URL is only for testing, do not send it to your customers!

VACIB: URL yalnız test üçündür, onu müştərilərinizə göndərməyin!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-01-25 10:10:57 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
No shapes found in this category. Bu kateqoriyada heç bir forma tapılmadı. Details

No shapes found in this category.

Bu kateqoriyada heç bir forma tapılmadı.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-01-25 10:10:56 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Select a category to order the shapes. Formaları sifariş etmək üçün kateqoriya seçin. Details

Select a category to order the shapes.

Formaları sifariş etmək üçün kateqoriya seçin.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-01-25 10:10:55 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 193
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as