GlotPress

Translation of WooCommerce: ne

1 2 3
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Download customization files अनुकूलन फाईलहरू डाउनलोड गर्नुहोस् Details

Download customization files

अनुकूलन फाईलहरू डाउनलोड गर्नुहोस्

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-08-18 19:36:23 GMT
Translated by:
admin
References:
 • includes/admin/class-zakeke-admin-order.php:61
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Customization files in processing प्रशोधन फाइलहरू प्रसोधनमा Details

Customization files in processing

प्रशोधन फाइलहरू प्रसोधनमा

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-08-18 19:36:22 GMT
Translated by:
admin
References:
 • includes/admin/class-zakeke-admin-order.php:64
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Product id of the product that became customizable. उत्पाद अनुकूलन भयो उत्पादनको उत्पादन आईडी। Details

Product id of the product that became customizable.

उत्पाद अनुकूलन भयो उत्पादनको उत्पादन आईडी।

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-08-18 19:36:22 GMT
Translated by:
admin
References:
 • includes/api/class-zakeke-rest-enabled-controller.php:51
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Product id of the product that is no longer customizable. उत्पादको उत्पादन आइडी जुन अब अनुकूलन योग्य छैन। Details

Product id of the product that is no longer customizable.

उत्पादको उत्पादन आइडी जुन अब अनुकूलन योग्य छैन।

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-08-18 19:36:22 GMT
Translated by:
admin
References:
 • includes/api/class-zakeke-rest-enabled-controller.php:62
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Required to be true, as resource does not support trashing. सत्य हुनु आवश्यक छ, किनकि संसाधनले रद्दीटोकरी समर्थन गर्दैन। Details

Required to be true, as resource does not support trashing.

सत्य हुनु आवश्यक छ, किनकि संसाधनले रद्दीटोकरी समर्थन गर्दैन।

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-08-18 19:36:22 GMT
Translated by:
admin
References:
 • includes/api/class-zakeke-rest-enabled-controller.php:75
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Sorry, you are not allowed to create resources. क्षमा गर्नुहोस्, तपाईंलाई संसाधनहरू बनाउन अनुमति छैन। Details

Sorry, you are not allowed to create resources.

क्षमा गर्नुहोस्, तपाईंलाई संसाधनहरू बनाउन अनुमति छैन।

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-08-18 19:36:21 GMT
Translated by:
admin
References:
 • includes/api/class-zakeke-rest-enabled-controller.php:94
 • includes/api/class-zakeke-rest-settings-controller.php:62
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Sorry, you are not allowed to delete this resource. क्षमा गर्नुहोस्, तपाईलाई यो संसाधन मेटाउन अनुमति छैन। Details

Sorry, you are not allowed to delete this resource.

क्षमा गर्नुहोस्, तपाईलाई यो संसाधन मेटाउन अनुमति छैन।

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-08-18 19:36:21 GMT
Translated by:
admin
References:
 • includes/api/class-zakeke-rest-enabled-controller.php:111
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Product id. उत्पादन आईडी। Details

Product id.

उत्पादन आईडी।

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-08-18 19:36:21 GMT
Translated by:
admin
References:
 • includes/api/class-zakeke-rest-enabled-controller.php:191
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Shop currency. मुद्रा पसल गर्नुहोस्। Details

Shop currency.

मुद्रा पसल गर्नुहोस्।

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-08-18 19:36:21 GMT
Translated by:
admin
References:
 • includes/api/class-zakeke-rest-settings-controller.php:113
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Customization Price अनुकूलन मूल्य Details

Customization Price

अनुकूलन मूल्य

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-08-18 19:36:21 GMT
Translated by:
admin
References:
 • includes/class-zakeke-cart.php:141
 • includes/class-zakeke-order.php:74
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Zakeke Interactive Product Designer Zakeke इंटरैक्टिव उत्पाद डिजाइनर Details

Zakeke Interactive Product Designer

Zakeke इंटरैक्टिव उत्पाद डिजाइनर

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
#-#-#-#-# zakeke-interactive-product-designer-code.pot (Zakeke Interactive Product Designer 1.0.8) #-#-#-#-# Plugin Name of the plugin/theme
Date added:
2017-08-18 19:36:20 GMT
Translated by:
admin
References:
 • includes/class-zakeke-integration.php:19
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Integrate Zakeke into WooCommerce. These credentials will be used to allow the integration of Zakeke with your store. By entering your Zakeke credentials your store will be able to communicate with the Zakeke API. Please refer to the <a href="https://www.zakeke.com/Documentation/Integration/WooCommerce">Zakeke documentation</a> if you are unsure how to proceed वूमिक्समा जेक एकीकृत यी प्रमाणहरू तपाईंको स्टोर संग Zakeke एकीकरण अनुमति दिन प्रयोग गरिनेछ। तपाईको Zakeke प्रमाणपत्रहरू प्रविष्ट गरेर तपाईंको स्टोरले Zakeke API सँग कुराकानी गर्न सक्षम हुनेछ। यदि तपाईं निश्चित हुनुहुन्न भने कसरी अगाडि बढ्नु हुन्छ भने कृपया <a href="https://www.zakeke.com/Documentation/Integration/WooCommerce"> Zakeke कागजात </a> लाई हेर्नुहोस् Details

Integrate Zakeke into WooCommerce. These credentials will be used to allow the integration of Zakeke with your store. By entering your Zakeke credentials your store will be able to communicate with the Zakeke API. Please refer to the <a href="https://www.zakeke.com/Documentation/Integration/WooCommerce">Zakeke documentation</a> if you are unsure how to proceed

वूमिक्समा जेक एकीकृत यी प्रमाणहरू तपाईंको स्टोर संग Zakeke एकीकरण अनुमति दिन प्रयोग गरिनेछ। तपाईको Zakeke प्रमाणपत्रहरू प्रविष्ट गरेर तपाईंको स्टोरले Zakeke API सँग कुराकानी गर्न सक्षम हुनेछ। यदि तपाईं निश्चित हुनुहुन्न भने कसरी अगाडि बढ्नु हुन्छ भने कृपया <a href="https://www.zakeke.com/Documentation/Integration/WooCommerce"> Zakeke कागजात </a> लाई हेर्नुहोस्

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-08-18 19:36:20 GMT
Translated by:
admin
References:
 • includes/class-zakeke-integration.php:20
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Zakeke username Zakeke प्रयोगकर्ता नाम Details

Zakeke username

Zakeke प्रयोगकर्ता नाम

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-08-18 19:36:20 GMT
Translated by:
admin
References:
 • includes/class-zakeke-integration.php:44
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Your Zakeke account username. Need a Zakeke account? <a href="https://www.zakeke.com/Admin/Register" target="_blank">Click here to get one</a> तपाईको Zakeke खाता प्रयोगकर्तानाम। एक Zakaka खाता चाहिन्छ? <a href="https://www.zakeke.com/Admin/ Register "target="_blank"> एउटा प्राप्त गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् </a> Details

Your Zakeke account username. Need a Zakeke account? <a href="https://www.zakeke.com/Admin/Register" target="_blank">Click here to get one</a>

तपाईको Zakeke खाता प्रयोगकर्तानाम। एक Zakaka खाता चाहिन्छ? <a href="https://www.zakeke.com/Admin/ Register "target="_blank"> एउटा प्राप्त गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् </a>

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-08-18 19:36:20 GMT
Translated by:
admin
References:
 • includes/class-zakeke-integration.php:46
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Zakeke password Zakeke पासवर्ड Details

Zakeke password

Zakeke पासवर्ड

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-08-18 19:36:19 GMT
Translated by:
admin
References:
 • includes/class-zakeke-integration.php:50
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as