GlotPress

Translation of Various: ne

1
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Not applicable - your Zakeke subscription is billed by Shopify and it's paid via your Shopify account and the payment method you've set in your Shopify admin panel > Settings > Billing. लागू छैन - तपाईंको Zakeke सदस्यता Shopify द्वारा बिल गरिएको छ र यो तपाईंको Shopify खाता र तपाईंको Shopify admin प्यानल मा सेट गरेको भुक्तानी विधि > सेटिङ > बिलिङ मार्फत भुक्तानी गरिएको छ। Details

Not applicable - your Zakeke subscription is billed by Shopify and it's paid via your Shopify account and the payment method you've set in your Shopify admin panel > Settings > Billing.

लागू छैन - तपाईंको Zakeke सदस्यता Shopify द्वारा बिल गरिएको छ र यो तपाईंको Shopify खाता र तपाईंको Shopify admin प्यानल मा सेट गरेको भुक्तानी विधि > सेटिङ > बिलिङ मार्फत भुक्तानी गरिएको छ।

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-01-25 11:19:39 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Not applicable - Please not that Zakeke is billed via Shopify. Please go to your Shopify admin panel > Settings > Billing. लागू हुँदैन - कृपया जकेकलाई Shopify मार्फत बिल गरिएको छैन । कृपया आफ्नो Shopify admin panel > Settings > Billing मा जानुहोस् । Details

Not applicable - Please not that Zakeke is billed via Shopify. Please go to your Shopify admin panel > Settings > Billing.

लागू हुँदैन - कृपया जकेकलाई Shopify मार्फत बिल गरिएको छैन । कृपया आफ्नो Shopify admin panel > Settings > Billing मा जानुहोस् ।

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2022-01-25 11:19:38 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Zakeke is an innovative cloud platform that allows any store to integrate into the system a 2D and 3D complete customizer of products Zakeke is an innovative cloud platform that allows any store to integrate into the system a 2D and 3D complete customizer of products Details

Zakeke is an innovative cloud platform that allows any store to integrate into the system a 2D and 3D complete customizer of products

Zakeke is an innovative cloud platform that allows any store to integrate into the system a 2D and 3D complete customizer of products

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-11-13 11:56:32 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Empowering your e-store to offer live product customization: let your customers personalize the products in your store तपाईंको ई-स्टोरलाई सशक्तिकरण गर्न प्रत्यक्ष उत्पादन अनुकूलन प्रस्ताव गर्न दिनुहोस्: तपाईंको ग्राहकहरूलाई तपाईंको पसलमा उत्पादहरू निजीकृत गर्न दिनुहोस् Details

Empowering your e-store to offer live product customization: let your customers personalize the products in your store

तपाईंको ई-स्टोरलाई सशक्तिकरण गर्न प्रत्यक्ष उत्पादन अनुकूलन प्रस्ताव गर्न दिनुहोस्: तपाईंको ग्राहकहरूलाई तपाईंको पसलमा उत्पादहरू निजीकृत गर्न दिनुहोस्

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-12-06 15:35:39 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Zakeke is an innovative cloud platform that allows any store to integrate into the system a 2D and 3D complete customizer of products Zakeke एक नवीन क्लाउड प्लेटफर्म कुनै पनि स्टोर उत्पादनहरु अनुकूलन गर्न 2D र 3D मा एक पूरा सिस्टम एकीकृत गर्न अनुमति दिन्छ Details

Zakeke is an innovative cloud platform that allows any store to integrate into the system a 2D and 3D complete customizer of products

Zakeke एक नवीन क्लाउड प्लेटफर्म कुनै पनि स्टोर उत्पादनहरु अनुकूलन गर्न 2D र 3D मा एक पूरा सिस्टम एकीकृत गर्न अनुमति दिन्छ

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-08-17 10:39:03 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Save सेव Details

Save

सेव

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-08-17 10:39:02 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Not available उपलब्ध छैन Details

Not available

उपलब्ध छैन

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-08-17 10:39:02 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Warning सावधानी Details

Warning

सावधानी

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-08-17 10:39:03 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Errors गल्ती Details

Errors

गल्ती

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-08-17 10:39:02 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Done सम्पन्न Details

Done

सम्पन्न

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-08-17 10:39:02 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
No कुनै Details

No

कुनै

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-08-17 10:39:02 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Yes यसलाई Details

Yes

यसलाई

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-08-17 10:39:03 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Error त्रुटि      Details

Error

त्रुटि     

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-08-17 10:39:02 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as