GlotPress

Translation of Customizer: vi

1 2 3 4 5 6 31
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
If checked, your customers will be able to move, rotate and resize the image they upload to fill shape Nếu được chọn, khách hàng của bạn sẽ có thể di chuyển, xoay và thay đổi kích thước hình ảnh họ tải lên hình dạng đã điền Details

If checked, your customers will be able to move, rotate and resize the image they upload to fill shape

Nếu được chọn, khách hàng của bạn sẽ có thể di chuyển, xoay và thay đổi kích thước hình ảnh họ tải lên hình dạng đã điền

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-03-12 11:05:08 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If checked, your customers can replace the image in the shape Nếu được chọn, khách hàng của bạn có thể thay thế hình ảnh trong hình dạng Details

If checked, your customers can replace the image in the shape

Nếu được chọn, khách hàng của bạn có thể thay thế hình ảnh trong hình dạng

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-03-12 11:05:08 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Settings Cài đặt Details

Settings

Cài đặt

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-03-12 11:05:07 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Edit shape Sửa hình dạng Details

Edit shape

Sửa hình dạng

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-03-12 11:05:06 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Save template Lưu mẫu Details

Save template

Lưu mẫu

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-03-12 11:05:06 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Upload shape Hình Tải lên Details

Upload shape

Hình Tải lên

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-03-12 11:05:05 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Current template is not suitable for selected variant. Do you want to continue anyway ? Mẫu hiện tại không phù hợp với mẫu mã đã chọn. Bạn vẫn muốn tiếp tục chứ? Details

Current template is not suitable for selected variant. Do you want to continue anyway ?

Mẫu hiện tại không phù hợp với mẫu mã đã chọn. Bạn vẫn muốn tiếp tục chứ?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-03-12 11:05:04 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The selected printing method does not support one or more design elements (image, text, color, ...) that you already added to the product. By proceeding some elements may be modified or removed. Wish to continue? Phương pháp in đã chọn không hỗ trợ một hoặc nhiều yếu tố thiết kế (hình ảnh, văn bản, màu sắc,...) mà bạn đã thêm vào sản phẩm. Bằng cách tiếp tục một số yếu tố có thể được sửa đổi hoặc loại bỏ. Bạn muốn tiếp tục? Details

The selected printing method does not support one or more design elements (image, text, color, ...) that you already added to the product. By proceeding some elements may be modified or removed. Wish to continue?

Phương pháp in đã chọn không hỗ trợ một hoặc nhiều yếu tố thiết kế (hình ảnh, văn bản, màu sắc,...) mà bạn đã thêm vào sản phẩm. Bằng cách tiếp tục một số yếu tố có thể được sửa đổi hoặc loại bỏ. Bạn muốn tiếp tục?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-03-09 14:06:13 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Upload your own image Tải lên hình ảnh của riêng bạn Details

Upload your own image

Tải lên hình ảnh của riêng bạn

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-01-08 10:32:16 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Choose image from gallery Chọn ảnh từ bộ sưu tập Details

Choose image from gallery

Chọn ảnh từ bộ sưu tập

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-01-08 10:32:15 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Place test order Đặt lệnh kiểm tra Details

Place test order

Đặt lệnh kiểm tra

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-01-04 13:24:54 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Uppercase Chữ hoa Details

Uppercase

Chữ hoa

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-10-07 12:29:52 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The text will be forced to uppercase. Văn bản sẽ bị buộc phải chữ hoa. Details

The text will be forced to uppercase.

Văn bản sẽ bị buộc phải chữ hoa.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-10-07 12:29:51 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Get a quote Nhận báo giá Details

Get a quote

Nhận báo giá

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-10-07 12:29:50 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
AI AI (ai) Details

AI

AI (ai)

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-10-07 12:29:50 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 4 5 6 31
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as