GlotPress

Translation of Customizer: vi

1 2 3 4 28
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Can not add your customized product to cart,<br/>please try again or contact us. Không thể thêm sản phẩm tùy chỉnh của bạn vào giỏ hàng,<br/>vui lòng thử lại hoặc liên hệ với chúng tôi. Details

Can not add your customized product to cart,<br/>please try again or contact us.

Không thể thêm sản phẩm tùy chỉnh của bạn vào giỏ hàng,<br/>vui lòng thử lại hoặc liên hệ với chúng tôi.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-10-07 12:29:45 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Element name Tên phần tử Details

Element name

Tên phần tử

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-10-07 12:29:45 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Tick to allow users to Đánh dấu để cho phép người dùng Details

Tick to allow users to

Đánh dấu để cho phép người dùng

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-10-07 12:29:44 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Allow users to change the size of the textbox. Cho phép người dùng thay đổi kích cỡ của hộp văn bản. Details

Allow users to change the size of the textbox.

Cho phép người dùng thay đổi kích cỡ của hộp văn bản.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-10-07 12:29:43 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Allow your customers to convert the text to textbox or the textbox to text. If you uncheck this, your customers won't be able to convert the text to a textbox and vice versa. Cho phép khách hàng của bạn chuyển đổi văn bản thành hộp văn bản hoặc hộp văn bản thành văn bản. Nếu bạn bỏ chọn điều này, khách hàng của bạn sẽ không thể chuyển đổi văn bản sang hộp văn bản và ngược lại. Details

Allow your customers to convert the text to textbox or the textbox to text. If you uncheck this, your customers won't be able to convert the text to a textbox and vice versa.

Cho phép khách hàng của bạn chuyển đổi văn bản thành hộp văn bản hoặc hộp văn bản thành văn bản. Nếu bạn bỏ chọn điều này, khách hàng của bạn sẽ không thể chuyển đổi văn bản sang hộp văn bản và ngược lại.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-10-07 12:29:43 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Get quote Nhận báo giá Details

Get quote

Nhận báo giá

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-10-07 12:29:42 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Resize textbox Đổi kích cỡ hộp văn bản Details

Resize textbox

Đổi kích cỡ hộp văn bản

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-10-07 12:29:41 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Textbox Hộp Details

Textbox

Hộp

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-10-07 12:29:41 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Send Gửi Details

Send

Gửi

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-10-07 12:29:40 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
An error occurred while sending request for quotation. Please try again. Lỗi xảy ra trong khi gửi yêu cầu báo giá. Vui lòng thử lại. Details

An error occurred while sending request for quotation. Please try again.

Lỗi xảy ra trong khi gửi yêu cầu báo giá. Vui lòng thử lại.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-10-07 12:29:40 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Request for quotation sent successfully Yêu cầu báo giá được gửi thành công Details

Request for quotation sent successfully

Yêu cầu báo giá được gửi thành công

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-10-07 12:29:39 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Scan the QR code on your iPhone Quét mã QR trên iPhone của bạn Details

Scan the QR code on your iPhone

Quét mã QR trên iPhone của bạn

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-10-07 12:29:38 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Can't save your design,<br/>please try again or contact us.<br/>The page will now reload. Không thể lưu thiết kế của bạn,<br/>vui lòng thử lại hoặc liên hệ với chúng tôi.<br/>Trang bây giờ sẽ tải lại. Details

Can't save your design,<br/>please try again or contact us.<br/>The page will now reload.

Không thể lưu thiết kế của bạn,<br/>vui lòng thử lại hoặc liên hệ với chúng tôi.<br/>Trang bây giờ sẽ tải lại.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-10-07 12:29:38 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Redo Redo Details

Redo

Redo

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-10-07 12:26:29 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Undo Lùi lại Details

Undo

Lùi lại

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-10-07 12:26:29 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 4 28
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as