GlotPress

Translation of User Interface: vi

Filter ↓ Sort ↓ All (521) Translated (0) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (525) Warnings (0) Current Filter (521)
1 2 3 35
Prio Original string Translation
Ajouter le QR Code Ajouter le Mã QR Details

Ajouter le QR Code

Ajouter le Mã QR
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-02-06 08:39:00
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Stroke Color Màu nét viền Details

Stroke Color

Màu nét viền
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-01-23 12:59:07
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Apply stroke to text Áp dụng nét viền cho văn bản Details

Apply stroke to text

Áp dụng nét viền cho văn bản
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-01-23 12:59:07
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Customization required: please note that sides marked with a {0} icon require customization before adding to cart. Yêu cầu tùy chỉnh: xin lưu ý rằng các mặt được đánh dấu bằng biểu tượng {0} yêu cầu tùy chỉnh trước khi thêm vào giỏ hàng. Details

Customization required: please note that sides marked with a {0} icon require customization before adding to cart.

Yêu cầu tùy chỉnh: xin lưu ý rằng các mặt được đánh dấu bằng biểu tượng {0} yêu cầu tùy chỉnh trước khi thêm vào giỏ hàng.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-11-23 11:53:36
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Stroke color Màu nét viền Details

Stroke color

Màu nét viền
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-10-25 15:45:05
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Max stroke width Chiều rộng nét viền tối đa Details

Max stroke width

Chiều rộng nét viền tối đa
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-10-25 15:45:05
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Min stroke width Chiều rộng nét tối thiểu Details

Min stroke width

Chiều rộng nét tối thiểu
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-10-25 15:45:04
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Stroke width Chiều rộng đột quỵ Details

Stroke width

Chiều rộng đột quỵ
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-10-25 15:45:04
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Automatically associate and adapt design on all product variants Tự động liên kết và điều chỉnh thiết kế trên tất cả các mẫu mã sản phẩm Details

Automatically associate and adapt design on all product variants

Tự động liên kết và điều chỉnh thiết kế trên tất cả các mẫu mã sản phẩm
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-10-25 15:45:04
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Enabling this feature allows the system to dynamically adjust the design to fit various product variants automatically, streamlining the setup process and eliminating the need to create dedicated templates. However, please be aware that if variants have very different print areas, the adaptation may not be perfect. Always double-check to ensure the design aligns well with the specific product variant. Bật tính năng này cho phép hệ thống tự động điều chỉnh thiết kế để phù hợp với các biến thể sản phẩm khác nhau, hợp lý hóa quy trình thiết lập và loại bỏ nhu cầu tạo các mẫu chuyên dụng. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu các biến thể có vùng in rất khác nhau, việc điều chỉnh có thể không hoàn hảo. Luôn kiểm tra kỹ để đảm bảo thiết kế phù hợp với mẫu mã sản phẩm cụ thể. Details

Enabling this feature allows the system to dynamically adjust the design to fit various product variants automatically, streamlining the setup process and eliminating the need to create dedicated templates. However, please be aware that if variants have very different print areas, the adaptation may not be perfect. Always double-check to ensure the design aligns well with the specific product variant.

Bật tính năng này cho phép hệ thống tự động điều chỉnh thiết kế để phù hợp với các biến thể sản phẩm khác nhau, hợp lý hóa quy trình thiết lập và loại bỏ nhu cầu tạo các mẫu chuyên dụng. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu các biến thể có vùng in rất khác nhau, việc điều chỉnh có thể không hoàn hảo. Luôn kiểm tra kỹ để đảm bảo thiết kế phù hợp với mẫu mã sản phẩm cụ thể.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-10-25 15:45:03
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
STROKE VUỐT VE Details

STROKE

VUỐT VE
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-10-25 15:45:03
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Range Phạm vi Details

Range

Phạm vi
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-09-20 14:18:38
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Distance Khoảng cách Details

Distance

Khoảng cách
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-09-07 08:04:59
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Blur Mờ Details

Blur

Mờ
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-09-07 08:04:58
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
SHADOW BÓNG Details

SHADOW

BÓNG
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-09-07 08:04:58
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 35

Export as