GlotPress

Translation of User Interface + Backoffice: vi

Filter ↓ Sort ↓ All (443) Translated (0) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (443) Warnings (0)
1 2 3 4 30
Prio Original string Translation
loading compositions... Đang tải các tác phẩm... Details

loading compositions...

Đang tải các tác phẩm...
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-17 16:13:07
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Saving macro category... Lưu danh mục macro... Details

Saving macro category...

Lưu danh mục macro...
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-17 16:13:06
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Failed removing this pre-set configuration. Không thể loại bỏ cấu hình cài đặt sẵn này. Details

Failed removing this pre-set configuration.

Không thể loại bỏ cấu hình cài đặt sẵn này.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-17 16:13:06
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Deleting template... Xóa mẫu... Details

Deleting template...

Xóa mẫu...
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-17 16:13:06
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Do you want delete the pre-set configuration ' + template.name + '? Bạn có muốn xóa cấu hình đặt trước ' + template.name + '? Details

Do you want delete the pre-set configuration ' + template.name + '?

Bạn có muốn xóa cấu hình đặt trước ' + template.name + '?
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-17 16:13:05
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Create a pre-set configuration Tạo cấu hình đặt trước Details

Create a pre-set configuration

Tạo cấu hình đặt trước
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-17 16:13:05
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
on pre-set configurations. trên các cấu hình đặt sẵn. Details

on pre-set configurations.

trên các cấu hình đặt sẵn.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-17 16:13:04
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Please select the product for which you wish to create pre-set configurations. Vui lòng chọn sản phẩm mà bạn muốn tạo cấu hình đặt trước. Details

Please select the product for which you wish to create pre-set configurations.

Vui lòng chọn sản phẩm mà bạn muốn tạo cấu hình đặt trước.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-17 16:13:04
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Learn more here. Tìm hiểu thêm tại đây. Details

Learn more here.

Tìm hiểu thêm tại đây.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-17 16:13:04
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
or utilize as a starting point for further personalization. hoặc sử dụng làm điểm khởi đầu để cá nhân hóa hơn nữa. Details

or utilize as a starting point for further personalization.

hoặc sử dụng làm điểm khởi đầu để cá nhân hóa hơn nữa.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-17 16:13:03
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
These configurations serve as ready-made selections that customers can either purchase as is Các cấu hình này đóng vai trò là lựa chọn làm sẵn mà khách hàng có thể mua nguyên trạng Details

These configurations serve as ready-made selections that customers can either purchase as is

Các cấu hình này đóng vai trò là lựa chọn làm sẵn mà khách hàng có thể mua nguyên trạng
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-17 16:13:03
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Pre-set configurations are predefined compositions of attributes and options for your products. Cấu hình đặt trước là các thành phần được xác định trước của các thuộc tính và tùy chọn cho sản phẩm của bạn. Details

Pre-set configurations are predefined compositions of attributes and options for your products.

Cấu hình đặt trước là các thành phần được xác định trước của các thuộc tính và tùy chọn cho sản phẩm của bạn.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-17 16:13:03
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
No pre-set configurations for this product yet. Chưa có cấu hình đặt trước cho sản phẩm này. Details

No pre-set configurations for this product yet.

Chưa có cấu hình đặt trước cho sản phẩm này.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-17 16:13:02
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
You first need to create categories in the templates page Trước tiên, bạn cần tạo danh mục trong trang mẫu Details

You first need to create categories in the templates page

Trước tiên, bạn cần tạo danh mục trong trang mẫu
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-17 16:13:02
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Select All Chọn tất cả Details

Select All

Chọn tất cả
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-17 16:13:02
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 4 30

Export as