GlotPress

Translation of User Interface + Backoffice: vi

Filter ↓ Sort ↓ All (415) Translated (0) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (415) Warnings (0)
1 2 3 4 28
Prio Original string Translation
Share screenshot Chia sẻ ảnh chụp màn hình Details

Share screenshot

Chia sẻ ảnh chụp màn hình
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-08-23 07:41:44
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Enable your customers to share a screenshot of the personalized product. Cho phép khách hàng của bạn chia sẻ ảnh chụp màn hình của sản phẩm được cá nhân hóa. Details

Enable your customers to share a screenshot of the personalized product.

Cho phép khách hàng của bạn chia sẻ ảnh chụp màn hình của sản phẩm được cá nhân hóa.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-08-23 07:41:43
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Enable Share option Bật tùy chọn Chia sẻ Details

Enable Share option

Bật tùy chọn Chia sẻ
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-08-23 07:41:43
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Compositions Drafts Bản nháp sáng tác Details

Compositions Drafts

Bản nháp sáng tác
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-08-23 07:41:43
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
to turn your products in 3D/AR để biến sản phẩm của bạn ở chế độ 3D/AR Details

to turn your products in 3D/AR

để biến sản phẩm của bạn ở chế độ 3D/AR
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-07-12 12:56:04
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Learn how Tìm hiểu cách thực hiện Details

Learn how

Tìm hiểu cách thực hiện
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-07-12 12:56:04
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Open full guide Mở hướng dẫn đầy đủ Details

Open full guide

Mở hướng dẫn đầy đủ
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-07-06 10:47:40
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Select the 3D model you wish to show in that widget. Chọn mô hình 3D bạn muốn hiển thị trong tiện ích đó. Details

Select the 3D model you wish to show in that widget.

Chọn mô hình 3D bạn muốn hiển thị trong tiện ích đó.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-07-06 10:47:39
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Click on Settings on the widget. Nhấp vào Cài đặt trên tiện ích con. Details

Click on Settings on the widget.

Nhấp vào Cài đặt trên tiện ích con.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-07-06 10:47:39
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
From the Site Editor menu > Add Apps > Manage Apps > Zakeke 3D/AR Viewer > Open. Từ menu Trình chỉnh sửa trang web > Thêm ứng dụng > quản lý ứng dụng > Trình xem Zakeke 3D / AR > Mở. Details

From the Site Editor menu > Add Apps > Manage Apps > Zakeke 3D/AR Viewer > Open.

Từ menu Trình chỉnh sửa trang web > Thêm ứng dụng > quản lý ứng dụng > Trình xem Zakeke 3D / AR > Mở.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-07-06 10:47:38
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Go to your Wix dashboard > Home > Edit Site to launch the Site Editor. Đi tới bảng điều khiển Wix của bạn > Trang chủ > Chỉnh sửa trang web để khởi chạy Trình chỉnh sửa trang web. Details

Go to your Wix dashboard > Home > Edit Site to launch the Site Editor.

Đi tới bảng điều khiển Wix của bạn > Trang chủ > Chỉnh sửa trang web để khởi chạy Trình chỉnh sửa trang web.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-07-06 10:47:38
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
In order to publish this 3D model to your website, please do as follows: Để xuất bản mô hình 3D này lên trang web của bạn, vui lòng thực hiện như sau: Details

In order to publish this 3D model to your website, please do as follows:

Để xuất bản mô hình 3D này lên trang web của bạn, vui lòng thực hiện như sau:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-07-06 10:47:37
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Show undo/redo and reset buttons Hiện các nút hoàn tác/làm lại và đặt lại Details

Show undo/redo and reset buttons

Hiện các nút hoàn tác/làm lại và đặt lại
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-06-17 11:08:34
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Hide price Ẩn giá Details

Hide price

Ẩn giá
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-06-17 11:08:34
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Be sure that there aren't products that are still using this property Hãy chắc chắn rằng không có sản phẩm nào vẫn đang sử dụng thuộc tính này Details

Be sure that there aren't products that are still using this property

Hãy chắc chắn rằng không có sản phẩm nào vẫn đang sử dụng thuộc tính này
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-06-17 11:08:34
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 4 28

Export as