GlotPress

Translation of User Interface + Backoffice: vi

Filter ↓ Sort ↓ All (504) Translated (0) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (504) Warnings (0)
1 2 3 34
Prio Original string Translation
Meshes Lưới Details

Meshes

Lưới
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-01-23 13:05:52
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
All assets Tất cả tài sản Details

All assets

Tất cả tài sản
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-01-23 13:05:52
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Request other products Yêu cầu các sản phẩm khác Details

Request other products

Yêu cầu các sản phẩm khác
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-01-23 13:05:52
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Request products Yêu cầu sản phẩm Details

Request products

Yêu cầu sản phẩm
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-01-23 13:05:52
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Sample Mẫu Details

Sample

Mẫu
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-01-23 13:05:52
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Check model for VTO Kiểm tra mô hình cho VTO Details

Check model for VTO

Kiểm tra mô hình cho VTO
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-01-23 13:05:51
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Select product type Chọn loại sản phẩm Details

Select product type

Chọn loại sản phẩm
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-01-23 13:05:51
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Don't you see your product category in the list? Write us at help@zakeke.com Bạn không thấy danh mục sản phẩm của mình trong danh sách? Viết thư cho chúng tôi tại help@zakeke.com Details

Don't you see your product category in the list? Write us at help@zakeke.com

Bạn không thấy danh mục sản phẩm của mình trong danh sách? Viết thư cho chúng tôi tại help@zakeke.com
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-01-23 13:05:51
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Force 3D model compression Lực nén mô hình 3D Details

Force 3D model compression

Lực nén mô hình 3D
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-01-23 13:05:51
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
for assistance. để được hỗ trợ. Details

for assistance.

để được hỗ trợ.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-01-23 13:05:50
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
We're sorry, but the feature you're attempting to enable is not available for Shopify stores in trial or development mode. Contact us at Rất tiếc, chúng tôi rất tiếc, nhưng tính năng bạn đang cố gắng bật không khả dụng cho cửa hàng Shopify ở chế độ dùng thử hoặc phát triển. Liên hệ với chúng tôi tại Details

We're sorry, but the feature you're attempting to enable is not available for Shopify stores in trial or development mode. Contact us at

Rất tiếc, chúng tôi rất tiếc, nhưng tính năng bạn đang cố gắng bật không khả dụng cho cửa hàng Shopify ở chế độ dùng thử hoặc phát triển. Liên hệ với chúng tôi tại
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-01-23 13:05:50
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
The uploaded 3D model appears to be significantly smaller than the reference model. To ensure proper visualization in the virtual try-on, it's essential to resize your 3D model using your 3D software and re-upload it in Zakeke. Please follow our instructions here Mô hình 3D được tải lên dường như nhỏ hơn đáng kể so với mô hình tham chiếu. Để đảm bảo hình ảnh trực quan phù hợp trong thử nghiệm ảo, điều cần thiết là phải thay đổi kích thước mô hình 3D của bạn bằng phần mềm 3D và tải lên lại trong Zakeke. Vui lòng làm theo hướng dẫn của chúng tôi tại đây Details

The uploaded 3D model appears to be significantly smaller than the reference model. To ensure proper visualization in the virtual try-on, it's essential to resize your 3D model using your 3D software and re-upload it in Zakeke. Please follow our instructions here

Mô hình 3D được tải lên dường như nhỏ hơn đáng kể so với mô hình tham chiếu. Để đảm bảo hình ảnh trực quan phù hợp trong thử nghiệm ảo, điều cần thiết là phải thay đổi kích thước mô hình 3D của bạn bằng phần mềm 3D và tải lên lại trong Zakeke. Vui lòng làm theo hướng dẫn của chúng tôi tại đây
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-01-23 13:05:50
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Model Too Small!! Mô hình quá nhỏ !! Details

Model Too Small!!

Mô hình quá nhỏ !!
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-01-23 13:05:50
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
The uploaded 3D model appears to be significantly larger than the reference model. To ensure proper visualization in the virtual try-on, it's essential to resize your 3D model using your 3D software and re-upload it in Zakeke. Please follow our instructions here. Mô hình 3D được tải lên dường như lớn hơn đáng kể so với mô hình tham chiếu. Để đảm bảo hình ảnh trực quan phù hợp trong thử nghiệm ảo, điều cần thiết là phải thay đổi kích thước mô hình 3D của bạn bằng phần mềm 3D và tải lên lại trong Zakeke. Vui lòng làm theo hướng dẫn của chúng tôi tại đây. Details

The uploaded 3D model appears to be significantly larger than the reference model. To ensure proper visualization in the virtual try-on, it's essential to resize your 3D model using your 3D software and re-upload it in Zakeke. Please follow our instructions here.

Mô hình 3D được tải lên dường như lớn hơn đáng kể so với mô hình tham chiếu. Để đảm bảo hình ảnh trực quan phù hợp trong thử nghiệm ảo, điều cần thiết là phải thay đổi kích thước mô hình 3D của bạn bằng phần mềm 3D và tải lên lại trong Zakeke. Vui lòng làm theo hướng dẫn của chúng tôi tại đây.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-01-23 13:05:49
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Model Size Mismatch! Kích thước mô hình không khớp! Details

Model Size Mismatch!

Kích thước mô hình không khớp!
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-01-23 13:05:49
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 34

Export as