GlotPress

Translation of Back office: vi

1 2 3 4 5 185
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
This feature enables shadows for text. Tính năng này cho phép bóng cho văn bản. Details

This feature enables shadows for text.

Tính năng này cho phép bóng cho văn bản.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-10-29 11:45:33 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Text shadow Bóng văn bản Details

Text shadow

Bóng văn bản

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-10-29 11:45:32 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Installation instructions [Shopify] Hướng dẫn cài đặt [Shopify] Details

Installation instructions [Shopify]

Hướng dẫn cài đặt [Shopify]

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-10-29 11:45:32 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Make your product shine with our innovative solution! No hassle guaranteed. Làm cho sản phẩm của bạn tỏa sáng với giải pháp sáng tạo của chúng tôi! Không có rắc rối đảm bảo. Details

Make your product shine with our innovative solution! No hassle guaranteed.

Làm cho sản phẩm của bạn tỏa sáng với giải pháp sáng tạo của chúng tôi! Không có rắc rối đảm bảo.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-10-29 11:45:31 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
No customizable products? No Problem! Không có sản phẩm tùy chỉnh? Không vấn đề gì! Details

No customizable products? No Problem!

Không có sản phẩm tùy chỉnh? Không vấn đề gì!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-10-29 11:45:30 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Need some help? Cần giúp đỡ? Details

Need some help?

Cần giúp đỡ?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-10-29 11:45:29 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
One Platform for All Your Needs Một nền tảng cho tất cả các nhu cầu của bạn Details

One Platform for All Your Needs

Một nền tảng cho tất cả các nhu cầu của bạn

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-10-29 11:45:28 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
See how we can transform your Business Xem làm thế nào chúng tôi có thể chuyển đổi doanh nghiệp của bạn Details

See how we can transform your Business

Xem làm thế nào chúng tôi có thể chuyển đổi doanh nghiệp của bạn

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-10-29 11:45:28 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We’ll help you find the right tool Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra công cụ phù hợp Details

We’ll help you find the right tool

Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra công cụ phù hợp

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-10-29 11:45:27 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Not sure if 3D is for you? Bạn không chắc chắn liệu 3D có dành cho bạn không? Details

Not sure if 3D is for you?

Bạn không chắc chắn liệu 3D có dành cho bạn không?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-10-29 11:45:26 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Read our guide to how to start use the Viewer Đọc hướng dẫn của chúng tôi về cách bắt đầu sử dụng Trình xem Details

Read our guide to how to start use the Viewer

Đọc hướng dẫn của chúng tôi về cách bắt đầu sử dụng Trình xem

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-10-29 11:45:25 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Where can I upload or share the 3D models? Tôi có thể tải lên hoặc chia sẻ các mô hình 3D ở đâu? Details

Where can I upload or share the 3D models?

Tôi có thể tải lên hoặc chia sẻ các mô hình 3D ở đâu?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-10-29 11:45:24 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
What are the supported 3D formats? Các định dạng 3D được hỗ trợ là gì? Details

What are the supported 3D formats?

Các định dạng 3D được hỗ trợ là gì?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-10-29 11:45:24 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
What's the price of the 3D/AR Viewer? Giá của trình xem 3D/AR là gì? Details

What's the price of the 3D/AR Viewer?

Giá của trình xem 3D/AR là gì?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-10-29 11:45:23 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Common Questions on 3D/AR Viewer Các câu hỏi phổ biến về Trình xem 3D/AR Details

Common Questions on 3D/AR Viewer

Các câu hỏi phổ biến về Trình xem 3D/AR

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-10-29 11:45:22 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 4 5 185
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as