GlotPress

Translation of Back office: vi

1 2 3 174
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
United Kingdom Vương quốc Anh Details

United Kingdom

Vương quốc Anh

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-10-14 16:21:17 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
I don’t have a store yet Tôi vẫn chưa có cửa hàng Details

I don’t have a store yet

Tôi vẫn chưa có cửa hàng

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-10-14 16:21:16 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
NEED HELP? CẦN GIÚP ĐỠ? Details

NEED HELP?

CẦN GIÚP ĐỠ?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-10-14 16:21:16 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Start selling your customized products! Bắt đầu bán các sản phẩm tùy chỉnh của bạn! Details

Start selling your customized products!

Bắt đầu bán các sản phẩm tùy chỉnh của bạn!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-10-14 16:21:15 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Find the best plan suited for your needs. Tìm kế hoạch tốt nhất phù hợp với nhu cầu của bạn. Details

Find the best plan suited for your needs.

Tìm kế hoạch tốt nhất phù hợp với nhu cầu của bạn.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-10-14 16:21:14 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
So that we can fetch products from your store. Để chúng tôi có thể lấy sản phẩm từ cửa hàng của bạn. Details

So that we can fetch products from your store.

Để chúng tôi có thể lấy sản phẩm từ cửa hàng của bạn.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-10-14 16:21:14 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Once you install it, you'll be able to define customization areas or configuration variants on your products. Khi bạn cài đặt nó, bạn sẽ có thể xác định các khu vực tùy chỉnh hoặc các biến thể cấu hình trên sản phẩm của mình. Details

Once you install it, you'll be able to define customization areas or configuration variants on your products.

Khi bạn cài đặt nó, bạn sẽ có thể xác định các khu vực tùy chỉnh hoặc các biến thể cấu hình trên sản phẩm của mình.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-10-14 16:21:13 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Zakeke empowers your e-commerce store to offer your customers visual product personalization. Zakeke trao quyền cho cửa hàng thương mại điện tử của bạn để cung cấp cho khách hàng của bạn cá nhân hóa sản phẩm trực quan. Details

Zakeke empowers your e-commerce store to offer your customers visual product personalization.

Zakeke trao quyền cho cửa hàng thương mại điện tử của bạn để cung cấp cho khách hàng của bạn cá nhân hóa sản phẩm trực quan.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-10-14 16:21:12 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Error deleting ECommerce integration. Lỗi xóa tích hợp Thương mại Điện tử. Details

Error deleting ECommerce integration.

Lỗi xóa tích hợp Thương mại Điện tử.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-10-14 16:21:11 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
ECommerce integration deleted. Tích hợp thương mại điện tử đã bị xóa. Details

ECommerce integration deleted.

Tích hợp thương mại điện tử đã bị xóa.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-10-14 16:21:11 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Change store Thay đổi cửa hàng Details

Change store

Thay đổi cửa hàng

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-10-14 16:21:10 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Are you sure you want to change the store connected on Zakeke? Bạn có chắc chắn muốn thay đổi cửa hàng được kết nối trên Zakeke không? Details

Are you sure you want to change the store connected on Zakeke?

Bạn có chắc chắn muốn thay đổi cửa hàng được kết nối trên Zakeke không?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-10-14 16:21:09 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Change your store Thay đổi cửa hàng của bạn Details

Change your store

Thay đổi cửa hàng của bạn

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-10-14 16:21:09 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Change email Thay đổi email Details

Change email

Thay đổi email

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-10-14 16:21:08 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Default Mặc định Details

Default

Mặc định

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-10-14 16:21:07 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 174
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as